Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Raszyn  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Raszyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Raszyn.

Mapa Geoportal Raszyn
Mapa z granicą gminy Raszyn

Dane urzędu

Urząd Gminy Raszynul. Szkolna 2ARaszyn, 05-090

Tel: 22 7017777

Fax: 22 7017771

Elektroniczna skrzynka podawcza: /y2m823fydf/skrytka

E-mail: ratusz@raszyn.pl

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Raszyn: 1421062

Witryna: www.raszyn.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Zarębaratusz@raszyn.pl

Pobierz mapę gminy Raszyn

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Raszyna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Raszyn to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Raszyn na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Raszyna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Raszyna

Gmina Raszyn w liczbach

Powierzchnia gminy Raszyn*

44 km2

2187 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Raszyn*

21 971 mieszkańców

302 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Raszyn*

500 mieszkańców na km2

262 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Raszyn

Geoportal Raszyn prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Raszyn, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Raszyn.

Dostęp do danych Geoportalu Raszyn

Jak powstał Geoportal gminy Raszyn?

Geoportal Raszyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Raszyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Raszyn.

Geoportal Raszyn umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Raszyn oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Raszyn, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Raszyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Raszyn?

Informacje na Geoportalu Raszyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Raszyn?

Korzyści z Geoportalu Raszyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Raszyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Raszyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Raszyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Raszynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Raszyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Raszyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Raszyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Raszyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Raszyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Raszyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Raszyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Raszyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Raszynie.

  Geoportal gminy Raszyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Raszyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Raszynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Raszyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Raszynie.

  W Geoportalu Raszyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Raszyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Raszynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Raszyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Raszyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Raszyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Raszyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Raszyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Raszyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Raszyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Raszyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Raszynie. W Geoportalu gminy Raszyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Raszynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Raszyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Raszyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Raszyn.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Raszyn, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Raszyn. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Raszyn.

 • Zabytki w gminie Raszyn

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Raszyn. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Raszyn oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Raszyn.

 • Informacje o wyborach w gminie Raszyn

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Raszyn. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Raszyn i wiele istotnych informacji.

Geoportal Raszyn dla mieszkańców

Geoportal Raszyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Raszyn. Na mapie Raszyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Raszyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Raszyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Raszyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Raszyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Raszyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Raszyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu