Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Raszyn - sprawdź miejscowy plan gminy Raszyn

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Raszyn? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Raszyn.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Raszyn.

MPZP Raszyn
Mapa MPZP gminy Raszyn

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Raszynie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Raszyn

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Raszyn i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Raszyn prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Raszyna. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Raszyn.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Raszyn i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Raszyn obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Raszyn z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Raszyna

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Raszyna

0

94 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Raszyn, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Raszyn, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

3147 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Raszyna.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Raszyn z podziałem na lata

Rejestr MPZP Raszyn

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Raszyn. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXX/604/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go SierpniaLXX/604/202326-1-2023
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.276.2022.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2022 r. Rada Gminy RaszynWNP-I.4131.276.2022.RM7-11-2022
Uchwała nr LXIV/552/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Drogi HrabskiejLXIV/552/202220-10-2022
Uchwała nr LXII/547/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. ZdrojowejLXII/547/202222-9-2022
Uchwała nr LXI/534/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. KarmelowejLXI/534/202225-8-2022
Uchwała nr LXI/533/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar IILXI/533/202225-8-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Raszynie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Raszyn odpowiada wójt/burmistrz gminy Raszyn. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Raszyn nie obowiązuje, to urząd gminy Raszyn wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Raszynie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Raszyn z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Raszyn na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Raszyna. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Raszyn!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Raszyn